Algemene voorwaarden


Goed om te weten. Lees dit vooraf aan het boeken van een reportage goed door. Heb je hier vragen over, geef dit dan even aan tijdens het invullen van het contactformulier.

Algemeen

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en/of materiële schade, veroorzaakt tijdens het maken van de reportage, is de fotografe niet aansprakelijk. Tenzij er sprake is van opzet of duidelijke schuld aan de kant van de fotografe.


Betaling

De reportage wordt binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto's nadat de betaling is voldaan. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.


Klachten

Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van foto's contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre er een financiële tegemoetkoming of opnieuw laten plaatsvinden van een reportage mogelijk is.


Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een reportage geeft de klant toestemming om de gemaakte foto's te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals eigen social media, website, etc.). Wil de klant dit niet, dan moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de reportage schriftelijk via de mail doorgegeven worden aan de fotografe. Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe.

Er worden nooit foto's zonder toestemming aan een ander bedrijf doorgegeven.

Bewerking

Er worden geen onbewerkte, originele (RAW) foto's geleverd. Het bijsnijden, bewerken of het gebruik van filters op de afgeleverde foto’s is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotografe foto's door te spelen aan een commercieel bedrijf.


Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de klant, heeft de fotografe het recht op 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.

In geval van zeer slecht weer (storm, onweer en/of zware regenval) mag een reportage die buiten plaats zou vinden worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de reportage besloten.

Naamsvermelding

Bij het publiceren van de foto's door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing (eventueel door middel van een tag) naar de fotografe gebruikt te worden.


Overmacht

Het kan gebeuren dat een reportage door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. We zoeken dan naar een alternatieve datum.